واحد سیار سازمان انتقال خون شیراز به مدت دو روز در دانشگاه حضور یافتند و کارکنان و دانشجویان ضمن اهدای خون خود استقبال مناسبی از این برنامه خدا پسندانه داشتند.