معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در راستای حمایت از تولیدات فرهنگی دانشجویان و ترغیب آنها به تالیف کتاب در حوزه آثار ادبی، فرهنگی ، هنری ، اجتماعی و سیاسی سومین دوره جشنواره ملی کتاب سال فرهنگی دانشجویان را برگزار می کند.

محورهای اصلی ارسال آثار: ۱)حوزة دینی، اخلاقی و تربیتی ۲)حوزة هنری و ادبی ۳)حوزة اجتماعی و سیاسی

آخرین مهلت ارسال آثار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

آدرس دبیرخانة جشنواره : تهران، خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، پلاک ۱۶، اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

آدرس سامانه: nbfcs.ut.ac.ir