با آغاز سال تحصیلی جدید امور فرهنگی دانشگاه صنعتی شیراز اقدام به برگزاری برنامه فصل رویش به صورت مجازی در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۹۹ نمود. با توجه به اینکه حضور فیزیکی دانشجویان امکان پذیر نیست لذا با استفاده از ظرفیت فضای مجازی در جهت ارتباط و آشنایی دانشجویان نو ورود با فضای دانشگاه تجربه ای جدید را آغاز و از این ظرفیت بهرمند شدند. این برنامه در قالب  بخش های مختلف آموزشی  و فرهنگی به شرح ذیل برگزار گردید: 

- شروع مراسم با تلاوت قرآن / سرود ملی و کلیپ دانشگاه 

جلسه اول : قوانین آموزشی 

جلسه دوم : مشاوره مدیریت استرس

جلسه سوم : آشنایی با مسئولین دانشگاه و کارگاه  قوانین انظباطی