استقبال از دانشجویان نو ورود تحصیلات تکمیلی  ۹۹ در قالب برنامه بهار دانش در دانشگاه صنعتی شیراز به صورت مجازی در تاریخ ۹۹/۰۸/۲۹  از ساعت ۸ صبح در سالن کنفرانس ساختمان مدیریت از طریق لینک مجازی http://el.sutech.ac.ir/rm0qeuuirjb/ برگزار شد.دانشجویان نو ورود دانشگاه صنعتی شیراز این برنامه را از طریق شبکه های مجازی به صورت زنده و مستقیم مشاهده خواهند کردند . برنامه های این مراسم به شرح ذیل برگزار شد :

۱- شروع برنامه با تلاوت قرآن کریم / سرود ملی / پخش کلیپ دانشگاه 

۲- کارگاه مشاوره و مدیریت استرس 

۳- کارگاه فضای مجازی و آسیب ها

۴- آشنایبی با مسئولین دانشگاه