در آستانه روز دانشجو ، از طرح روشنا (استاد همیار) با حضور هیات رئیسه محترم و اساتید ارجمند و با شرکت دانشجویان عزیز کارشناسی ۹۹ درروز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۹/۱۵ به صورت مجازی رونمایی شد. در این طرح که به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی ، و معاونت آموزشی و با همکاری نهاد رهبری دانشگاه تدوین شد ، تعداد ۱۲ نفر از اساتید محترم دانشکده برق ، صنایع و فناوری  اطلاعات در قالب استاد همیار به راهنمایی و مشاوره دانشجویان نو ورود کارشناسی می پردازند. هدف این طرح ، ارتباط موثر استاد و دانشجو جهت رفع مشکلات آموزشی و فرهنگی دانشجویان است.