آئین کلنگ زنی احداث سالن مطالعه خوابگاه دختران روز یکشنبه ۷ اسفند ماه با حضور هیات رئیسه دانشگاه و کارشناسان مدیریت طرح های عمرانی برگزار گردید .

این پروژه در زمینی به مساحت ۱۱۲متر و زیربنای ۱۹۰ متر در حال احداث می باشد 

با مشارکت وپیگیری شورای صنفی دانشجویان