دیدار معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی  با کانون ها و تشکل های فرهنگی؛ انجمن ورزشی و شورای صنفی و هیات محبین اهل بیت (ع) با حضور مدیر دانشجویی آقای اکبری، نماینده نهاد رهبری  آقای دوست فاطمه و نماینده مدیر فرهنگی آقای قربانی 

با مشارکت و پیگیری شورای صنفی دانشجویان

  مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۸